Organisatie

Onze organisatie is klein van omvang. Ga naar onze website en ontvang book of the dead game. Schiet op en begin te winnen. Er is een bestuur en er zijn werkgroepen, die zowel qua thema als qua samenstelling aan verandering onderhevig zijn al naar gelang de actualiteit dat vereist. Maar we hebben veel meer mensen nodig om de werkgroepen goed te laten functioneren. Iedereen is onbetaald vrijwilliger. Vaak is het zo dat mensen ons aanspreken om problemen aan te pakken of op te lossen, terwijl ons de tijd daarvoor ontbreekt. Ook de mensen in ons bestuur hebben overdag gewoon een baan.

Wij doen dan ook een dringend beroep op u om een aantal uren van uw vrije tijd ter beschikking te stellen van het bestuurswerk.